Gửi tin nhắn
Jiaozuo Eversim Imp.&Exp.Co.,Ltd
Jiaozuo Eversim Imp.&Exp.Co.,Ltd
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ >

Jiaozuo Eversim Imp.&Exp.Co.,Ltd Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng
Liên lạc
Liên lạc: Mr. David
Số fax: 86-391-7687788
Liên hệ ngay
gửi thư cho chúng tôi
Certificates
QC Profile
Phương pháp thử
Một số phương pháp phân tích được sử dụng bởi Cục kiểm soát chất lượng để kiểm tra các sản phẩm hóa học có đủ điều kiện cho khách hàng của chúng tôi.
Phương pháp phân tích cụ thể có thể được yêu cầu từ các nhóm dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi.
Sau đây là một số dụng cụ kiểm tra của chúng tôi để bạn tham khảo