Trung Quốc 98 Độ tinh khiết Kali Fluorosilicate Không mùi và Không vị hơi chua

98 Độ tinh khiết Kali Fluorosilicate Không mùi và Không vị hơi chua

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Công nghiệp K2SiF6 Kali Fluorosilicate để sản xuất thủy tinh kali

Công nghiệp K2SiF6 Kali Fluorosilicate để sản xuất thủy tinh kali

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Độ tinh khiết 98% Natri Kali Silicat thủy tinh trong suốt 240-896-2

Độ tinh khiết 98% Natri Kali Silicat thủy tinh trong suốt 240-896-2

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Kali Fluorosilicate K2SiF6 Độ tinh khiết 98,5%

Kali Fluorosilicate K2SiF6 Độ tinh khiết 98,5%

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Muối Kali không mùi axit K2SiF6 trắng không mùi

Muối Kali không mùi axit K2SiF6 trắng không mùi

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc F6K2Si Kali Fluorosilicate 16871-90-2 để chế tạo thủy tinh đục

F6K2Si Kali Fluorosilicate 16871-90-2 để chế tạo thủy tinh đục

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc K2SiF6 Kali và Fluorine CAS công nghiệp số 16871-90-2

K2SiF6 Kali và Fluorine CAS công nghiệp số 16871-90-2

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Kali Fluorosilicate có độ tinh khiết cao để bảo quản và chế tạo gỗ

Kali Fluorosilicate có độ tinh khiết cao để bảo quản và chế tạo gỗ

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc 98% Minic Silicofluoride ít tan trong nước và axit clohydric

98% Minic Silicofluoride ít tan trong nước và axit clohydric

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
Trung Quốc Kali Fluoride cấp công nghiệp 98% K2SiF6 ISO 9001 được chứng nhận

Kali Fluoride cấp công nghiệp 98% K2SiF6 ISO 9001 được chứng nhận

Chất không tan trong nước:: Tối đa 0,5%
Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Tiêu chuẩn lớp:: Lớp công nghiệp
1