Trung Quốc Bột trắng hợp chất nhôm không độc hại với độ tinh khiết 99,6%

Bột trắng hợp chất nhôm không độc hại với độ tinh khiết 99,6%

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Al2 (OH) 3 Nhôm Hydroxide Powder Bột chống cháy cho gốm sứ / thủy tinh

Al2 (OH) 3 Nhôm Hydroxide Powder Bột chống cháy cho gốm sứ / thủy tinh

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Chất chống cháy nhôm hydroxit tinh khiết 99% cho lớp phủ cao su tổng hợp

Chất chống cháy nhôm hydroxit tinh khiết 99% cho lớp phủ cao su tổng hợp

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Al (OH) 3 99,5% Nhôm Hydroxide Powder 77.98980 MW Chứng nhận của SGS

Al (OH) 3 99,5% Nhôm Hydroxide Powder 77.98980 MW Chứng nhận của SGS

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Các sản phẩm nhôm hydroxit công nghệ cao Al (OH) 3 cho chất chống cháy

Các sản phẩm nhôm hydroxit công nghệ cao Al (OH) 3 cho chất chống cháy

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc 95% bột nhôm hydroxit không mùi Axit clohydric hòa tan

95% bột nhôm hydroxit không mùi Axit clohydric hòa tan

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc 21645-51-2 Hydroxide Hydrate White Powder với độ tinh khiết cao 99,6%

21645-51-2 Hydroxide Hydrate White Powder với độ tinh khiết cao 99,6%

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Bột nhôm hydroxit công nghiệp không hòa tan trong nước

Bột nhôm hydroxit công nghiệp không hòa tan trong nước

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Chất chống cháy Ath Alumina Trihydrate, Bột nhôm hydroxit Al2 (OH) 3

Chất chống cháy Ath Alumina Trihydrate, Bột nhôm hydroxit Al2 (OH) 3

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
Trung Quốc Bột nhôm hydroxit có độ trắng cao cho chất chống cháy được chứng nhận của SGS

Bột nhôm hydroxit có độ trắng cao cho chất chống cháy được chứng nhận của SGS

Mã hải quan: 2818300000
MF: Al2 (OH) 3
MW: 77.98980
1