Trung Quốc 97% bột canxi tự nhiên tinh khiết tự nhiên hòa tan trong axit

97% bột canxi tự nhiên tinh khiết tự nhiên hòa tan trong axit

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc Bột Fluorpar cấp axit CaF2 CAS 7789-75-5 cho ngành thủy tinh

Bột Fluorpar cấp axit CaF2 CAS 7789-75-5 cho ngành thủy tinh

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc Acetone Canxi Fluoride Canxi không hòa tan CaF2 85% Fluorite Wet Powder

Acetone Canxi Fluoride Canxi không hòa tan CaF2 85% Fluorite Wet Powder

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc CaF2 97 Bột Fluorpar không axit cho sản xuất axit hydrofluoric

CaF2 97 Bột Fluorpar không axit cho sản xuất axit hydrofluoric

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc Canxi Fluorpar Canxi không hòa tan trong nước 7789-75-5 CaF2 Độ tinh khiết tối thiểu 95%

Canxi Fluorpar Canxi không hòa tan trong nước 7789-75-5 CaF2 Độ tinh khiết tối thiểu 95%

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc Canxi Fluoride cấp công nghiệp CAS 7789-75-5 cho ngành hóa chất

Canxi Fluoride cấp công nghiệp CAS 7789-75-5 cho ngành hóa chất

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc CaF2 97% bột Fluorite cho sản xuất Ferroalloy Chứng nhận ISO 9001

CaF2 97% bột Fluorite cho sản xuất Ferroalloy Chứng nhận ISO 9001

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc Bột Canxi Fluoride có độ tinh khiết cao CaF2 cho vật liệu phủ quang học

Bột Canxi Fluoride có độ tinh khiết cao CaF2 cho vật liệu phủ quang học

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc 7789-75-5 Canxi Fluorite trắng với độ tinh khiết cao 99,9%

7789-75-5 Canxi Fluorite trắng với độ tinh khiết cao 99,9%

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
Trung Quốc 95% Min Canxi Fluoride Bột CaF2 cho Luyện kim ISO 9001 Phê duyệt

95% Min Canxi Fluoride Bột CaF2 cho Luyện kim ISO 9001 Phê duyệt

Xuất xứ:: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu:: Kim Thắng
ứng dụng: Hóa chất, xây dựng, luyện kim
1